Oferta
AKTUALNOŚCI - 2020-10-23 15:10:00

Zabezpieczenie dziecka na przyszłość? Warto sięgnąć po najlepsze


Kiedy szukamy rozwiązań mogących zabezpieczyć przyszłość naszych dzieci – ważna jest pewność. Dziś zachęcamy Was do przypomnienia Klientom o produkcie Warta Posag i na przykładach opowiadamy, dlaczego jest najlepszą opcją na rynku dla stabilnej przyszłości naszych dzieci.
Ubezpieczenie posagowe to produkt, w którym Klient decyduje jaką kwotę chce odłożyć dla dziecka, gdy skończy 18 lat (a maksymalnie 25 lat). Jest to swego rodzaju lokata na przyszłość, która zapewni naszym pociechom kapitał na start dorosłego życia. Takie ubezpieczenie ma także bardzo ważną cechę – w przypadku, gdy oprócz zakresu podstawowego wybierzesz umowę dodatkowego ubezpieczenia renty posagowej ubezpieczonego i gdy zabraknie Ciebie  przy dziecku – Warta rozpocznie wypłacanie renty posagowej i zadba o dalsze opłacanie składki tak, aby Twoje dziecko otrzymało pieniądze na koniec okresu ochrony.
Jak wygląda rynek?
Sprawdziliśmy oferty ubezpieczeń posagowych na polskim rynku i dokonaliśmy porównania. Nie wszystkie towarzystwa posiadają bliźniaczy produkt do naszego, albo oferują je w oparciu o wyniki funduszy inwestycyjnych. W produkcie posagowym najważniejszą kwestią jest suma ubezpieczenia na dożycie dziecka do końca okresu ubezpieczenia i gwarancja sumy ubezpieczenia na dożyciu. Najlepszą opcją dla klienta jest sytuacja, gdy stosunek wpłaconej składki z umowy podstawowej do otrzymanej kwoty świadczenia na dożyciu jest jak najwyższy.
Przykładowo – dla osoby w wieku 35 lat, która zawiera umowę ubezpieczenia posagowego na okres  15 lat, relacja sumy ubezpieczenia do wpłaconej składki wynosi 100%, natomiast dla 30 letniej osoby zawierającej umowę ubezpieczenia na taki sam okres, ta relacja przekroczy 100%.

Warta Posag
Operujemy na przykładzie, gdzie umowa zawarta jest na 15 lat na Sumę Ubezpieczeniową 50 000 zł, a składka wynosi 326,91 zł. W zakresie ubezpieczenia jest:
Umowa podstawowa:
1) śmierć ubezpieczonego;
2) dożycie przez ubezpieczone dziecko do końca okresu ubezpieczenia
Umowy dodatkowe:
1. umowa dodatkowego ubezpieczenia renty posagowej ubezpieczonego
2. umowa dodatkowego ubezpieczenia renty posagowej współubezpieczonego
Wyobraźmy sobie sytuację, w której:
– Jeden z rodziców umiera w 12. miesiącu ochrony.
– W Warcie przejmujemy opłacanie składek za umowę podstawową i rentę posagową współubezpieczonego  od 13 miesiąca trwania umowy. Dziecko otrzymuje od 12 miesiąca do 180 miesiąca, rentę w wysokości 1000 zł miesięcznie ( bo taką wysokość wybrał rodzic, przy zawarciu umowy ubezpieczenia), czyli łącznie za cały okres ubezpieczenia 169 000 zł, przy łącznej wartości składki z tytułu umowy dodatkowej renta ubezpieczonego wynoszącej 188,64 zł wpłaconej przez okres 12 miesięcy.
– Dziecko po dożyciu do końca okresu ubezpieczenia, otrzymuje świadczenie w wysokości  50 000 zł.
Jak to działa u konkurencji?

W pierwszym porównywanym towarzystwie ubezpieczeniowym w pierwszym roku trwania umowy, stosunek otrzymanej kwoty (wartości wykupu) do wpłaconej składki dla osoby w wieku 36-45 lat jest na poziomie 0,1% wartość wykupu 43 zł do 4000 zł wpłaconej składki (dla porównania – w Warcie ten stosunek wynosi 40%).
– W kolejnym, porównywanym towarzystwie ubezpieczeniowym w pierwszym roku trwania umowy, stosunek otrzymanej kwoty do wpłaconej składki jest na poziomie 0%, wartość wykupu 0 zł do 4000 zł wpłaconej składki.
Oba konkurencyjne towarzystwa ubezpieczeniowe podają wartości wykupu w ub. posagowych z uwzględnieniem udziału w zysku – którego wysokość, w ofertach tych towarzystw, nie jest gwarantowana.