Oferta
AKTUALNOŚCI - 2024-04-26 15:37:29

Aplikacja Warta Travel!


https://www.warta.pl/kalkulator/ubezpieczenie-turystyczne/ad9525c8-021d-11ef-a6de-5bf8d57ed132/twoja-podroz

Aplikacja ubezpieczenia Travel (czyli koszty leczenia za granicą, turystycznie, do pracy, na narty, sporty ekstremalne, ...) z usługami Assistance, alkohol i choroby przewlekłe w cenie ( powrót do kraju, transport medyczny, transport zwłok itp.) Wpisując kod HHD3 otrzymasz dodatkowy rabat 10%, zapraszam do korzystania również podczas wyjazdów krajowych. Posiadamy w ofercie również koszty odwołania podróży.


AKTUALNOŚCI - 2024-04-19 00:00:00

Nowe hity w Warta dla Ciebie i Rodziny!


Warta dla Ciebie i Rodziny to rozwiązanie dla osób, które:
· nie mają jeszcze ubezpieczenia na życie lub wystąpiły z ubezpieczenia grupowego w pracy i szukają alternatywy,
· oczekują minimum formalności, dlatego wybierają gotowe warianty z szeroką listą zdarzeń w cenie.
Szeroka lista zdarzeń objętych ochroną, zapewnia:
•pomoc w leczeniu i powrocie do zdrowia, poprzez wypłatę świadczeń finansowych, weryfikację diagnozy przez lekarzy z zagranicznych placówek medycznych, pomoc assistance (w tym m.in.: rehabilitacja, konsultacje lekarskie, badania medyczny);
•zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci, w tym wypłatę jednorazową oraz rentę nawet przez 10 lat. To znacznie ułatwia życie w nowej, trudnej sytuacji – pieniądze z polisy są wypłacane wskazanej osobie uprawnionej na podstawie prostego wniosku i mogą być przeznaczone na dowolny cel, np. spłatę istniejących zobowiązań (np. raty kredytu) czy bieżące wydatki niezbędne do utrzymania rodziny.AKTUALNOŚCI - 2024-03-22 00:00:00

Warta Ochrona zniżka 25%

AKTUALNOŚCI - 2024-03-14 00:00:00

Już za kilka dni startujemy z ubezpieczeniem upraw!


Warta Uprawy umożliwia spełnienie obowiązku ustawowego i ubezpieczenie upraw od ryzyk obowiązkowych, takich jak grad, przymrozki wiosenne, susza, ujemne skutki przezimowania, powódź a także wybór pięciu ryzyk dobrowolnych, w skład których wchodzą deszcz nawalny, piorun, huragan, obsunięcie się ziemi i lawina. Oferujemy rozszerzenie umowy o ryzyka dodatkowe takie jak zastoiska wodne, ryzyko ognia, a także transport plonu głównego – zarówno przewożonego z pola do magazynu jak i z magazynu do miejsca skupu.
AKTUALNOŚCI - 2024-03-13 00:00:00

Ubezpieczenie na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny z pakietem medycznym w cenie!


Świadczenia, które zapewnia ubezpieczenie WDCiR to pomoc na co dzień, w sytuacjach które mogą zdarzyć się każdemu, jak wypadek, pobyt w szpitalu czy poważna choroba. W przypadku takich zdarzeń otrzymasz świadczenie finansowe, ale także możesz skorzystać z szeregu usług assistance dostępnych w pakietach medycznych.
AKTUALNOŚCI - 2024-03-13 00:00:00

Już 16 marca rusza sprzedaż ubezpieczenia: Koszty Odwołania Podróży!


Nowe ubezpieczenie Warty zagwarantuje zwrot wydatków poniesionych w przypadku odwołania lub przerwania  podróży – zarówno zagranicznej jak i krajowej.
W ramach tego produktu możesz ubezpieczyć wycieczki kupowane w biurze podróży, noclegi, bilety np. lotnicze, umowę wynajmu jachtu, a także wiele innych świadczeń np. wypożyczenie samochodu, udział w konferencji czy bilet na wydarzenie o charakterze sportowym, artystycznym, rozrywkowym lub rekreacyjnym.To kompleksowy produkt z atrakcyjną składką  w jednym szerokim wariancie podstawowym (w tym leczenie następstw chorób przewlekłych, zachorowania na COVID 19, zdarzenia związane z atakami terrorystycznymi, czy śmierć Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży bez względu na przyczynę).
AKTUALNOŚCI - 2024-02-20 00:00:00

Na wiosnę ubezpieczysz uprawy w Warcie!


Coraz częstsze występowanie niszczycielskich zjawisk atmosferycznych takich jak huragany, powodzie czy grad dają się we znaki wszystkim, a zwłaszcza rolnikom i efektom ich pracy. Uprawy rolne są szczególnie narażone na złe warunki pogodowe i w ciągu kilku godzin całoroczna praca może zostać nieodwracalnie utracona, powodując ogromne straty finansowe. Chcąc odpowiedzieć na potrzebę zbudowania poczucia bezpieczeństwa wśród rolników również w tym obszarze już wiosną tego roku wzbogacimy naszą ofertę o ubezpieczenie upraw rolnych, również tych objętych dotacjami. Pod koniec 2023 roku sfinalizowaliśmy bowiem umowę o dopłaty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wysokość dotacji będzie stanowić do 65% składki. W tym roku dopłaty z budżetu państwa obejmować będą uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych.
Ubezpieczenia będą obejmować ryzyka, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zakres oferowanego przez nas ubezpieczenia będzie można też rozszerzyć o ryzyka dobrowolne (bez dopłat), obejmujące także ochronę plonu głównego po zbiorze.


AKTUALNOŚCI - 2023-08-18 00:00:00

NNW- Pakiet dla Ucznia: Ochrona w szkole i poza nią przez 12 miesięcy!


Wraz z początkiem roku szkolnego rodzice szukają ubezpieczeń dla swoich dzieci – tych najmłodszych oraz starszych. Minęły czasy ubezpieczenia w szkole i każdy szuka polisy na własną rękę.
Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia w podstawowym zakresie obejmuje zdarzenia powstałe m.in. wskutek amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu, sportów wysokiego ryzyka, zarówno w szkole, jak i poza nią, tj. podczas zajęć wf, treningów czy zawodów w klubach lub sekcjach sportowych. Taka ochrona nie wymaga rozszerzenia i opłacenia dodatkowej składki. Ubezpieczenie obejmuje także urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenie owada czy wybity ząb.
Warto pamiętać, że ubezpieczenie jest dedykowane wszystkim dzieciom – zarówno polskim jak i ukraińskim. W tym roku szkolnym wiele dzieci ukraińskich rozpocznie naukę w polskich szkołach, czy będzie uczęszczać do żłobków, przedszkoli, albo podejmie studia. Ubezpieczenie WARTA Twoje NNW pakiet dla Ucznia – jest dedykowane dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat, zamieszkujących na terenie Polski i posiadających numer PESEL.
Co ważne ochroną można objąć również dzieci z rożnymi zaburzeniami np. z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, czy cierpiące na padaczkę.AKTUALNOŚCI - 2023-07-28 15:53:58

Warta4U w całej Polsce!


Po pilotażu nowej oferty ubezpieczeń OC i AC – Warta4U zdecydowaliśmy się uruchomić wdrożenie oferty w całej Polsce. Nowa propozycja to program zapewniający atrakcyjną cenę za polisę w powiązaniu z aplikacją, która między innymi pomaga jeździć bezpieczniej.
W pierwszym etapie rozwiązanie Warta4U kierowane jest do nowych klientów z małym doświadczeniem za kierownicą lub krótką historią posiadania pojazdu, którym trudno dzisiaj znaleźć ofertę na rynku, bo są traktowani przez ubezpieczycieli jako klienci o podwyższonym ryzyku. Dzięki programowi chcemy lepiej poznać tę grupę klientów i na podstawie zebranych danych ulepszyć ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dla tego segmentu.
Przystępując do programu, klienci otrzymają ofertę tańszą nawet o 30 proc. oraz praktyczną, darmową aplikację, której rolą jest pomoc w udoskonalaniu stylu jazdy w oparciu o analizę pięciu kluczowych parametrów: prędkość, przyśpieszanie, hamowanie, sposób pokonywania zakrętów oraz korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Jeśli klient korzystający z aplikacji przez minimum 3 miesiące uzyska dobrą ocenę swojego stylu jazdy i będzie jeździł bezpiecznie, otrzyma dodatkowo również atrakcyjną cenowo ofertę wznowieniową.
AKTUALNOŚCI - 2023-06-30 15:34:37

Warta Travel niezbędna przy pracy za granicą


Część naszych klientów miesiące wakacyjne traktuje jako okres pracy sezonowej za granicą, m.in. przy zbiorach owoców, w branży hotelarskiej lub gastronomicznej. Pamiętajcie, że ubezpieczenie Warta Travel to również oferta właśnie dla tej grupy osób.
W zakresie podstawowym są koszty leczenia nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków i następstw chorób przewlekłych nawet na sumę ubezpieczenia 2 mln zł, a także  usługi assistance, w tym nielimitowany transport medyczny ubezpieczonego. To, co ważne, wykupienie rozszerzenia o wykonywanie pracy potrzebne jest tylko przy wykonywaniu prac o zwiększonym ryzyku, wskazanych w zamkniętym katalogu np. prace na wysokości pow. 5 m, czy prace przy wycince drzew.

Korzyści z ubezpieczenia Warta Travel  dla wyjeżdżających do pracy:

- nie ma znaczenia typ umowy o pracę lub jej brak – ochrona obejmuje osoby wyjeżdżające do pracy za granicę bez względu na rodzaj umowy i legalność zatrudnienia (nie weryfikujemy umów, nie kontaktujemy się z pracodawcą),
- leczenie następstw chorób przewlekłych jest już w podstawowym zakresie ubezpieczenia bez dodatkowej składki,
- szeroki zakres kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w tym odpowiedzialność za zdarzenia związane z zawałem serca, udarem mózgu również są w podstawowym zakresie ubezpieczenia,
- nielimitowane koszty transportu medycznego, w tym transportu do Polski,
- pokrycie kosztu transportu zwłok ubezpieczonego bez względu na przyczynę zgonu i bez limitu kosztów,
- bezgotówkowa pomoc w większości przypadków, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania środków klienta.


   [1] [2] [3] [4] [5] [6]     >  >>