Oferta
AKTUALNOŚCI - 2021-08-08 00:00:00

Ubezpieczenie roweru


Twój rower może zostać objęty ochroną w ramach ruchomości domowych, zarówno w zakresie zdarzeń losowych, jak i ryzyk kradzieżowych.
UBEZPIECZENIE ROWERU POZA DOMEM
Ubezpieczenie roweru poza miejscem ubezpieczenia zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym, lub w trakcie jej trwania.
WARTA odpowiada za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza miejscem ubezpieczenia, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• usiłowanie lub dokonanie rabunku,
• wypadek rowerowy,
• powódź,
• pożar,
• silny wiatr,
• trzęsienie ziemi,
• wybuch.
ASSISTANCE ROWEROWY
W ramach ubezpieczenia roweru poza domem, WARTA zapewnia następujące usługi assistance:
• transport roweru
• transport medyczny
• wizytę lekarza
• sprzęt
• opiekę pielęgniarską
• osobisty opiekun
• infolinia rowerowa
Paragony lub faktury za zakup roweru – usprawnią proces likwidacji szkody, a przy rowerach wartych ponad 3.000 zł są niezbędne, by uzyskać pełną wartość poniesionych strat.