Oferta
AKTUALNOŚCI - 2022-07-05 13:57:04

Jak nie zepsuć sobie wakacji problemami ze smartfonem?


W okresie wakacyjnym zniszczenia czy kradzieże telefonów są częstsze. Dlatego zabezpieczenie go Warta Smart Pakietem to nie tylko ochrona smartfona, ale także… wakacyjnego nastroju.
Co obejmuje ubezpieczenie Smart Pakiet?
*wypadek – uszkodzenie własnego sprzętu lub nieumyślne uszkodzenie go przez kogoś innego,
*zalanie – przypadkowe zalanie urządzenia przez klienta lub inną osobę trzecią,
*przepięcie – nagły skok napięcia w sieci uszkadzający urządzenie,
*kradzież – utrata urządzenia w wyniku kradzieży z włamaniem, kradzieży kieszonkowej lub rabunku.
Suma ubezpieczenia jest równa wartości zakupu nowego sprzętu. Nie przekracza jednak kwoty:
*1 000 zł w wariancie Ochrona Wyświetlacza (jedno zdarzenie),
*10 000 zł w wariantach Komfort i Premium (jedno i wszystkie zdarzenia).
Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu Smart Pakiet?
całoroczną ochronę urządzenia i wygodę w opłacie składki,
naprawę w razie wypadku, zalania, przepięcia lub kradzieży,
nowe urządzenie w przypadku kradzieży poprzedniego w ramach sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
wymianę na nowy sprzęt w ramach kosztów naprawy,
wybór konkretnego pakietu ochrony: ubezpieczenia samego wyświetlacza, czy wariantu Komfort lub Premium.