Oferta
AKTUALNOŚCI - 2022-07-15 11:50:45

Jak prawidłowo ubezpieczyć rzeczy z pomieszczeń przynależnych do mieszkania?


Piwnica dla wielu rodzin jest miejscem, w którym znajdują się różne cenne rzeczy. Przedmioty przechowywane w tzw. pomieszczeniach przynależnych (czyli piwnicach i komórkach lokatorskich, które są w wyłącznym użytkowaniu ubezpieczonego) objęte są ochroną w ramach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu. Odpowiedzialność ograniczona jest do limitu w zależności od rodzaju ubezpieczenia. W ubezpieczeniu Warta Dom limit stanowi 20 proc. zadeklarowanej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, a w ubezpieczeniu Warta Dom Komfort limit wynosi 50 proc. (lub 100 proc. jeśli klient wykupił taką opcję). Przedmioty w piwnicy ubezpieczone są w takim zakresie jak ruchomości domowe w mieszkaniu.
Do ruchomości domowych przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych nieobjętych ubezpieczeniem zaliczamy: odzież futrzaną i skórzaną, sprzęt: elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefoniczny; instrumenty muzyczne, urządzenia dostępowe do internetu, telewizji i telefonii, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej oraz środki płatnicze, biżuteria, wyroby ze złota, srebra i innych metali lub kamieni szlachetnych.