Oferta
AKTUALNOŚCI - 2023-08-18 00:00:00

NNW- Pakiet dla Ucznia: Ochrona w szkole i poza nią przez 12 miesięcy!


Wraz z początkiem roku szkolnego rodzice szukają ubezpieczeń dla swoich dzieci – tych najmłodszych oraz starszych. Minęły czasy ubezpieczenia w szkole i każdy szuka polisy na własną rękę.
Warta Twoje NNW – pakiet dla Ucznia w podstawowym zakresie obejmuje zdarzenia powstałe m.in. wskutek amatorskiego i wyczynowego uprawiania każdego rodzaju sportu, sportów wysokiego ryzyka, zarówno w szkole, jak i poza nią, tj. podczas zajęć wf, treningów czy zawodów w klubach lub sekcjach sportowych. Taka ochrona nie wymaga rozszerzenia i opłacenia dodatkowej składki. Ubezpieczenie obejmuje także urazy niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak np. pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenie owada czy wybity ząb.
Warto pamiętać, że ubezpieczenie jest dedykowane wszystkim dzieciom – zarówno polskim jak i ukraińskim. W tym roku szkolnym wiele dzieci ukraińskich rozpocznie naukę w polskich szkołach, czy będzie uczęszczać do żłobków, przedszkoli, albo podejmie studia. Ubezpieczenie WARTA Twoje NNW pakiet dla Ucznia – jest dedykowane dla wszystkich dzieci i młodzieży w wieku do 26 lat, zamieszkujących na terenie Polski i posiadających numer PESEL.
Co ważne ochroną można objąć również dzieci z rożnymi zaburzeniami np. z zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, czy cierpiące na padaczkę.