Oferta
AKTUALNOŚCI - 2023-02-17 12:06:45

Wyższe świadczenia na wybranych ryzykach, nowa, nadal konkurencyjna składka, zawał serca w nowej definicji, szerszy katalog operacjiWyższe świadczenia na wybranych ryzykach, nowa, nadal konkurencyjna składka, zawał serca w nowej definicji, szerszy katalog operacji
Wyższe świadczenia w przypadku poniższych zdarzeń:
· trwały uszczerbek na zdrowiu
· pobyt w szpitalu / wypadek
· pobyt w szpitalu / wypadek komunikacyjny
· pobyt w szpitalu / OIOM
· pobyt w szpitalu / zawał serca, udaru mózgu
· wyższe świadczenia z tytułu poważnej choroby
Nowe operacje w katalogu min. wycięcie jednego gruczołu przytarczycy.