Oferta
AKTUALNOŚCI - 2023-06-30 15:34:37

Warta Travel niezbędna przy pracy za granicą


Część naszych klientów miesiące wakacyjne traktuje jako okres pracy sezonowej za granicą, m.in. przy zbiorach owoców, w branży hotelarskiej lub gastronomicznej. Pamiętajcie, że ubezpieczenie Warta Travel to również oferta właśnie dla tej grupy osób.
W zakresie podstawowym są koszty leczenia nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków i następstw chorób przewlekłych nawet na sumę ubezpieczenia 2 mln zł, a także  usługi assistance, w tym nielimitowany transport medyczny ubezpieczonego. To, co ważne, wykupienie rozszerzenia o wykonywanie pracy potrzebne jest tylko przy wykonywaniu prac o zwiększonym ryzyku, wskazanych w zamkniętym katalogu np. prace na wysokości pow. 5 m, czy prace przy wycince drzew.

Korzyści z ubezpieczenia Warta Travel  dla wyjeżdżających do pracy:

- nie ma znaczenia typ umowy o pracę lub jej brak – ochrona obejmuje osoby wyjeżdżające do pracy za granicę bez względu na rodzaj umowy i legalność zatrudnienia (nie weryfikujemy umów, nie kontaktujemy się z pracodawcą),
- leczenie następstw chorób przewlekłych jest już w podstawowym zakresie ubezpieczenia bez dodatkowej składki,
- szeroki zakres kosztów leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego w tym odpowiedzialność za zdarzenia związane z zawałem serca, udarem mózgu również są w podstawowym zakresie ubezpieczenia,
- nielimitowane koszty transportu medycznego, w tym transportu do Polski,
- pokrycie kosztu transportu zwłok ubezpieczonego bez względu na przyczynę zgonu i bez limitu kosztów,
- bezgotówkowa pomoc w większości przypadków, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania środków klienta.