Oferta
AKTUALNOŚCI - 2024-02-20 00:00:00

Na wiosnę ubezpieczysz uprawy w Warcie!


Coraz częstsze występowanie niszczycielskich zjawisk atmosferycznych takich jak huragany, powodzie czy grad dają się we znaki wszystkim, a zwłaszcza rolnikom i efektom ich pracy. Uprawy rolne są szczególnie narażone na złe warunki pogodowe i w ciągu kilku godzin całoroczna praca może zostać nieodwracalnie utracona, powodując ogromne straty finansowe. Chcąc odpowiedzieć na potrzebę zbudowania poczucia bezpieczeństwa wśród rolników również w tym obszarze już wiosną tego roku wzbogacimy naszą ofertę o ubezpieczenie upraw rolnych, również tych objętych dotacjami. Pod koniec 2023 roku sfinalizowaliśmy bowiem umowę o dopłaty z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wysokość dotacji będzie stanowić do 65% składki. W tym roku dopłaty z budżetu państwa obejmować będą uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych.
Ubezpieczenia będą obejmować ryzyka, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zakres oferowanego przez nas ubezpieczenia będzie można też rozszerzyć o ryzyka dobrowolne (bez dopłat), obejmujące także ochronę plonu głównego po zbiorze.