Oferta
AKTUALNOŚCI - 2024-03-14 00:00:00

Już za kilka dni startujemy z ubezpieczeniem upraw!


Warta Uprawy umożliwia spełnienie obowiązku ustawowego i ubezpieczenie upraw od ryzyk obowiązkowych, takich jak grad, przymrozki wiosenne, susza, ujemne skutki przezimowania, powódź a także wybór pięciu ryzyk dobrowolnych, w skład których wchodzą deszcz nawalny, piorun, huragan, obsunięcie się ziemi i lawina. Oferujemy rozszerzenie umowy o ryzyka dodatkowe takie jak zastoiska wodne, ryzyko ognia, a także transport plonu głównego – zarówno przewożonego z pola do magazynu jak i z magazynu do miejsca skupu.