Oferta
AKTUALNOŚCI - 2020-01-10 11:43:39

ZIMOWY WYJAZD ZA GRANICĘ NA NARTY I SNOWBOARD?


https://vimeo.com/332155018?ref=fb-share&fbclid=IwAR27etTwJiI02iWKEWuCQPxIAxISgq0yCzQtgZZ-WXlho1ED-Qy6YXWA3nY

Warta Travel dla snowboardzisty i narciarza za granicą to:

Koszty leczenia:
nagłych zachorowań, nieszczęśliwych wypadków i następstw chorób przewlekłych (w podstawie bez dodatkowej składki Warta obejmuje zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej, podczas gdy w innych firmach trzeba za to zapłacić często zwyżkę 100-200%) – suma ubezpieczenia nawet 1 000 000 zł,
Pełny pakiet usług assistance, w tym:
-nielimitowany transport Ubezpieczonego (w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu),
-nielimitowane koszty poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie,
-pozostałe usługi assistance świadczone do 1 000 000 zł, w tym:
-doraźna pomoc medyczna,
-wcześniejszy powrót Ubezpieczonego,
-powrót osób bliskich Ubezpieczonego,
-przedłużenie ochrony o 48 godzin,
-kontynuacja podróży,
-opieka nad nieletnimi dziećmi,
-kierowca zastępczy,
-odwiedziny osoby wskazanej,
-zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
-tłumacz.
Uprawianie narciarstwa i snowboardingu wymaga rozszerzenia umowy o sporty zimowe, ale warto je opłacić, aby czuć się bezpiecznie i korzystać z pełnego pakietu świadczeń.


WARTA TRAVEL oferuje szeroki zakres dodatkowych ubezpieczeń, w tym:

-następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – nawet do sumy 100 000 zł,
-bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy – do sumy 10 000 zł,
-OC w życiu prywatnym – do sumy 1 000 000 zł,
-kontynuacja leczenia powypadkowego w RP (suma 5 000 zł),
-zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie (suma 5 000 zł),
-koszty odwołania podróży (suma maksymalnie 20 000 zł na osobę).
WARTA TRAVEL zawiera bezpłatny pakiet korzyści dla osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding, gwarantujący:
-zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego (80 zł dziennie, maks. 7 dni),
-zwrot kosztów karnetu (80% wartości karnetu),
-odpowiedzialność za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim/snowboardowym.