Oferta
AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 09:37:32

NOWOŚĆ.... POLISY WARTY Z FORMĄ PŁATNOŚCI ePłatność


Szanowni Państwo,
informujemy, że mamy możliwość wystawiania polis majątkowych (nowe i wznowione) drogą elektroniczną z formą płatności ePłatność, tzn, że klient nie musi odwiedzać naszego biura, aby zawrzeć umowę (polisę).
Jednak należy pamiętać, że aby umowa ubezpieczenia została zawarta należy opłacić składkę, korzystając wyłącznie z linku otrzymanego w mailu – opłacenie inną formą płatności (np. zwykłym przelewem) nie wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Przy zawieraniu ePolis należy pamiętać o należytej weryfikacji danych wykorzystywanych do zawierania umowy.Poniżej przypominamy o warunkach, które muszą być spełnione aby można było wystawić polisę z płatnością online:
· klient Ubezpieczający z bazy Warty,
· okres ochrony minimum od jutra, nie później niż 31 dni od daty wystawienia,
· w sekcji „Oświadczenia marketingowe” pozyskanie zgody Klienta na marketing elektroniczny (e-mail, SMS)
UWAGA: Obowiązkowo Klient powinien podać obie dane kontaktowe – adres email i numer telefonu,