Oferta
AKTUALNOŚCI - 2021-03-21 16:35:48

Bezpieczeństwo priorytetem Warty na 2020 i 2021 – podsumowanie roku


 
W 2020 r. w związku z trwającą pandemią Warta skupiła się na zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Ten cel osiągnęła m.in. dzięki szybkiemu wdrożeniu zdalnej pracy i sprzedaży, wsparciu finansowym instytucji walczących ze skutkami pandemii oraz wdrażaniu nowych i praktycznych rozwiązań cyfrowych podnoszących jakość obsługi klienta. Skuteczne dostosowanie firmy do kryzysowej sytuacji umożliwiło również Warcie wypracowanie rekordowego poziomu sprzedaży i bardzo dobrych wyników finansowych. W 2021 r. Warta będzie wprowadzała kolejne innowacje m.in. podnoszące jakość obsługi klienta i przyśpieszające proces likwidacji szkód.
– Ubiegły rok był czasem, kiedy firmy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i sprawdzić, jak funkcjonują w czasach trudnych i nieprzewidywalnych. Pierwszą decyzją, jaką podjęliśmy w związku ze zbliżającą się pandemią COVID-19, było zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Naszym zdaniem tak powinna zachować się każda firma, a przede wszystkim firma ubezpieczeniowa. W tym celu niezwłocznie wprowadziliśmy zdalną pracę i sprzedaż naszych ubezpieczeń. Oba działania wprowadziliśmy sprawnie i skutecznie, za co dziękuję serdecznie naszym pracownikom i pośrednikom.
W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim wszyscy stanęliśmy, postanowiliśmy również wesprzeć finansowo instytucje walczące ze skutkami pandemii. Na ten cel przeznaczyliśmy łącznie 10 mln zł, które trafiły do 87 szpitali i lokalnych organizacji.
Czas pandemii udowodnił, że potrafimy się rozwijać nawet w czasach kryzysowych, skutecznie podnosząc poziom cyfryzacji firmy. W tym okresie, wdrożyliśmy kolejne praktyczne rozwiązania technologiczne, podnoszące jakość obsługi klientów i pracy pośredników – mówi prezes Jarosław Parkot.
Obsługa klienta wciąż priorytetem
Warta utrzymuje pozycję lidera pod względem jakości obsługi klienta w trakcie likwidacji szkód. Dowodem na to jest sprawozdanie Rzecznika Finansowego, które jest jedynym w pełni obiektywnym zestawieniem pokazującym, jak ubezpieczyciele radzą sobie z likwidacją szkód klientów. Ta utrzymująca się od kilku lat wyjątkowa pozycja firmy to efekt m.in. wdrażanych innowacji technologicznych, które upraszczają i przyśpieszają realizację procesów, podnosząc komfort klientów korzystających z ubezpieczeń Warty.
– Od lat wyznaczamy trendy w zakresie cyfryzacji obsługi klienta, praktycznie wykorzystując innowacje technologiczne. Dzięki naszym rozwiązaniom skutecznie skracamy czas likwidacji szkód, podnosząc komfort naszych klientów. Przygotowane wcześniej rozwiązania idealnie wpasowały się w okres zdalnego kontaktu z klientem w czasie pandemii. Zgłoszenie szkody czy późniejsze zarządzanie przez klienta całym procesem jej likwidacji odbywa się w Warcie za pomocą nowoczesnych technologii i aplikacji, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu – mówi Jarosław Parkot i dodaje: – Cyfryzacja przynosi jednak nie tylko korzyści dla klienta. Wdrożonych w ostatnich latach 70 robotów automatyzujących procesy w firmie, pozwoliło nam zaoszczędzić czas pracy rzędu 15 tys. godzin miesięcznie, które pracownicy Warty wykorzystują na obsługę bardziej skomplikowanych spraw klientów czy agentów. W tym roku wykonamy kolejny ważny technologiczny krok, który zmieni standard i zasady działania likwidacji szkód z myślą o potrzebach naszych klientów i podnoszeniu efektywności firmy.
W 2020 r. obie spółki Warty zlikwidowały łącznie ponad 830 tys. szkód majątkowych i życiowych, co przełożyło się na wypłatę klientom kwoty 3,7 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń.
Stabilny wzrost w majątku, dynamiczny wzrost sprzedaży polis na życie ze składką regularną
– Czas pandemii COVID-19 i wielomiesięczne ograniczenia w działalności części gospodarki okazał się bardzo dużym wyzwaniem również dla firm ubezpieczeniowych. Ważnym zadaniem było sprawne zapewnienie naszym obecnym i potencjalnym klientom dostępu do ochrony ubezpieczeniowej. Cały zespół Warty zdał ten egzamin z bardzo dobrym wynikiem. Pomimo obiektywnych trudności wypracowaliśmy najwyższy w historii poziom sprzedaży przy wyjątkowej na tle rynku rentowności. Obie spółki Warty zebrały łącznie w ubiegłym roku składkę w wysokości ponad 7,2 mld zł. Wynik netto spółki majątkowej wyniósł 612,5 mln zł, a wskaźnik ROE osiągnął poziom 23,1 proc. Te osiągnięcia pokazują, jak sprawną organizacją jest Warta, która potrafiła szybko przystosować się do nowych, wymagających warunków
W 2020 roku przypis składki brutto spółki majątkowej wyniósł 6,2 mld zł i był wyższy o 3,6 proc. względem 2019 r. W tym czasie przypis składki z ubezpieczeń dla klientów indywidualnych wzrosły o 2 proc. r/r osiągając poziom 4,5 mld zł. Składka z ubezpieczeń korporacyjnych wzrosła z kolei o 7,7 proc. r/r sięgając poziomu 1,8 mld zł.
– W przypadku spółki życiowej Warty od kilku lat skupiamy się na rozwoju i sprzedaży polis ze składką regularną. W efekcie ostatnich pięciu lat zwiększyliśmy przypis w tym segmencie ubezpieczeń o około 83 proc., podczas gdy średnia dla całego rynku w tej kategorii polis wyniosła niecałe 5 proc. Ten dynamiczny wzrost sprzedaży mogliśmy utrzymać pomimo pandemii m.in. dzięki nowoczesnym narzędziom zapewniającym agentom zdalną sprzedaż polis na życie. Widzimy także rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami na życie o charakterze ochronnym, na co wpływ miała trwająca pandemia, wzmacniająca poczucie troski klientów o przyszłość swoją i swoich bliskich – mówi Jarosław Parkot.