Oferta
AKTUALNOŚCI - 2022-06-01 12:36:48

Nieważne jaki masz piec – trzeba go zgłosić i zadbać o bezpieczeństwo!


Nieprawidłowo funkcjonujące urządzenie może doprowadzić np. do pożaru w budynku, a w efekcie – do znacznych szkód. Okazją do zrobienia przeglądu technicznego jest zbliżający się termin obowiązkowego zgłoszenia urządzenia grzewczego do specjalnej ewidencji. To także najlepszy moment na sprawdzenie, czy nasze ubezpieczenie domu rzeczywiście obejmuje wszystko, na czym nam zależy, a suma ubezpieczenia pozwoli na odbudowę domu.

W ramach oferty Warta Dom odpowiadamy za szkody powstałe w nieruchomości w wyniku pożaru, zalania, osadzenia się dymu i sadzy na stałych elementach lokalu oraz ruchomościach domowych.