Oferta
AKTUALNOŚCI - 2020-01-10 11:21:40

Ubezpieczenie turystyczne WARTY- EGZOTYCZNY WYJAZD ZIMOWY...


Wakacje to nie tylko lato. W sezonie zimowym drogi kliencie również potrzebujesz ubezpieczenia podróżnego. Nieważne, czy ferie postanowisz spędzić w górach, w tropikach, w Polsce czy za granicą. A może już teraz kupujesz wyjazd na przyszłe wakacje? Przygotowaliśmy dla Ciebie  specjalna ofertę  Warta Travel oraz pakietu dla Turysty (RP) w ramach nowego ubezpieczenia Warta Twoje NNW!

Na jednej polisie można swobodnie zwiedzać okoliczne kraje – zgodnie z wybranym zakresem terytorialnym
Brak dodatkowych opłat za:
- ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych, podczas gdy w innych firmach opłata ta wynosi często 100-200%,
- większość sportów uprawianych amatorsko, np. kitesurfing, windsurfing, nurkowanie, jazda na skuterach wodnych, czy żeglarstwo morskie, wyczynowe uprawianie sportów,
-skutki aktów terrorystycznych – w zakresie podstawowym obejmujemy ochroną osoby, które ucierpią w zdarzeniach powstałych w wyniku aktów terrorystycznych,
-szkody po alkoholu w zakresie kosztów leczenia,
-assistance i NNW, leczenie chorób tropikalnych rozumianych jako nagłe zachorowanie za granicą.
Pełny pakiet usług assistance, w tym: 
-nielimitowany transport Ubezpieczonego (w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu),
-nielimitowane koszty ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie.
Świadczenie pozostałych usług do 1 000 000 zł, w tym:
-doraźna pomoc medyczna,
-wcześniejszy powrót Ubezpieczonego,
-powrót osób bliskich Ubezpieczonego,
-przedłużenie ochrony o 48 godzin, kontynuacja podróży,
-opieka nad nieletnimi dziećmi,
-kierowca zastępczy,
-odwiedziny osoby wskazanej,
-zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
- tłumacz.
Pokrycie kosztów pomocy medycznej w większości przypadków bez angażowania pieniędzy Klienta Ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym sprzętu elektronicznego i sportowego.
Co jeszcze można ubezpieczyć?
-NNW,
-OC w życiu prywatnym,

-zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie,
-kontynuacja leczenia powypadkowego w RP. A przed wyjazdem – najpóźniej 7 dni, koszty odwołania podróżyAKTUALNOŚCI - 2019-12-19 13:39:08

RUSZAMY Z NOWYM ASSISTANCE...


Holowanie bez limitu kilometrów, szersze opcje samochodu zastępczego, Opony Assistance i…  wiele więcej! Ruszyła sprzedaż assistance samochodowego Warty w nowym wymiarze. 

 AKTUALNOŚCI - 2019-12-19 12:02:58

Skoro klient wyda więcej, niech to będzie polisa!


Z ostatniego raportu Deloitte wynika, że w nadchodzące Święta Polacy są w stanie wydać 5% więcej niż w ubiegłym roku. Prezenty pochłoną aż 36% ich budżetu.  Warto więc część środków przeznaczyć na  prezent dla swoich pociech, którym będzie długoterminowa polisa.
 28% badanych deklaruje, że dysponując w tym roku większymi środkami finansowymi, mogą pozwolić sobie na poważniejsze świąteczne wydatki. Obok kolejnego gadżetu dla dziecka warto pomyśleć też o prezencie, który zadba o finansową przyszłość twojej pociechy.

Polisa Warta Posag będzie służyć dziecku przez lata i zapewni mu bezpieczny start w dorosłość.

Jakie atrakcyjne opcje polisy oferuje WARTA?

 • Renta dla dziecka nawet 3 000 zł –  klient może wybrać rentę dla dziecka na poziomie 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 3000 zł, niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia.
 • trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku– dodatkowe zabezpieczenie dla rodziców / opiekunów w wysokości 1 % za każdy procenttrwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
 • Jedna polisa dla obojga rodziców / opiekunów –  dzięki temu dziecko zyskuje pełną ochronę, gdy zabraknie jednego z rodziców czy opiekunów.
http://90723lp-wa67z9tp7m59.pl/film/warta-posag/
AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 15:43:22

Czy wiesz, że Warta Dla Ciebie i Rodzina to pomoc...


 Refundacja zakupu aparatu słuchowego w ramach NFZ wynosi max. 700zł na aparat słuchowy oraz 50zł na wkładkę uszną dla osó dorosłych po 26 roku życia. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem, że niedosłuch w uchu aparatowym przekroczy wartośc 40dB HL.

W ramach pakietu medycznego "Twoje Życie 55 Plus" istnieje możliwosc skorzystania z konsultacji laryngologicznej do kwoty 150zł jak również zakupu aparatu słuchowego do kwoty 1500zł w odniesieniu do maksymalnie jednego zdarzenia w ciągu roku ubezpieczeniowego. Jeśli lekarz laryngolog stwierdzi niedosłuch i wystawi ubezpieczonemu zlecenie na aparat słuchowy koszty zakupu zostaną zwrócone

Oferta WDCiR
dla kobiet planujacych w przyszłości posiadania dzieci nie ogranicza się tylko do wypłaty z tytułu urodzenia dziecka. Dzieki temu ubezpieczeniu młoda mama może korzystac z domowej wizyty położnej oraz usług trenera fitness w okresie 6 miesięcy od porodu, po to aby jak najszybciej wrócic do formy po ciązy.

http://www.wartadlaciebieirodziny.pl/
AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:37:41

NOWA AKCJA PROMOCYJNA WDCiR...


WDCiR to praktyczne ubezpieczenie, które zapewnia wsparcie w wielu życiowych sytuacjach – zarówno finansowe, jak i w formie usług dostępnych w Pakiecie Medycznym. To wszystko po to, aby pomóc Wam w szybszym powrocie do formy i do ulubionych zajęć.

Rodzina to podstawa

Warianty Rodzina to nadal najczęściej wybierane warianty przez naszych klientów. Dlatego w głównym przekazie naszej akcji skupiamy się na młodych rodzinach, dla których bardzo ważne są wspólne chwile z bliskimi. Chcemy dotrzeć właśnie do nich i pokazać jak w prosty sposób mogą zadbać o pomoc w wielu losowych sytuacjach, które mogą się zdarzyć każdego dnia.

Nie zapominamy oczywiście o pozostałych segmentach – są one dla nas równie ważne.

Nowa odsłona strony internetowej http://www.wartadlaciebieirodziny.pl/

Nową stronę przygotowaliśmy z myślą o Was

 AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:32:53

Warta Posag


Warta Posag to oferta kierowana do rodziców (ale nie tylko – pamiętaj, że ubezpieczenie może zawrzeć dowolna osoba, niekoniecznie rodzic ale np. dziadek czy babcia), którzy są zainteresowani zabezpieczeniem przyszłości dziecka. Ubezpieczenie to gwarantowany kapitał na start dla dziecka, ale także ochrona każdego dnia. Główne atuty naszej oferty to:

1. Gwarantowany kapitał na start – klient może ustalić, jaką kwotę ma otrzymać dziecko po osiągnięciu wieku wskazanego w umowie.

2. Jedna polisa dla dziecka i obojga rodziców/opiekunów – w ramach polisy można wskazać dodatkowo drugą osobę dorosłą (współubezpieczonego), która także będzie ubezpieczona. Dzięki temu dziecko zyskuje pełną ochronę na wypadek gdyby zabrakło jednego z rodziców/opiekunów lub obydwojga.

3. Renta nawet 3000 zł miesięcznie – klient może wybrać opcję dodatkową, która pozwala na wypłatę renty dziecku w razie śmierci ubezpieczonego lub/i współubezpieczonego. Renta może wynosić 500 zł, 750 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł lub 3000 zł. Dzięki tej umowie, w razie śmierci rodzica, dziecko będzie otrzymywało miesięczną rentę w wybranej wysokości do końca trwania ubezpieczenia. Umowa dodatkowa renty posagowej może być zawarta także dla drugiego rodzica/opiekuna, co pozwala na pełne zabezpieczenie dziecka. W przypadku śmierci obydwojga rodziców, dziecko otrzyma dwie renty.

 AKTUALNOŚCI - 2019-12-17 14:08:36

DLA ROLNIKA GRUNT TO WYGODA....


Dla rolnika grunt to wygoda, dlatego w Warcie dom i gospodarstwo można ubezpieczyć na jednej polisie. Chroń siebie, bliskich i gospodarstwo w takim zakresie, jakim potrzebujesz.

Obowiązkowe ubezpieczenie to za mało...

Wiele szkód pozostaje bez ochrony. Dlatego w Warcie można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w ramach jednej polisy. Wybierz odpowiedni zakres dla siebie:
1. zakres obowiązkowy (zdarzenia losowe zgodnie z ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK
- deszcz nawalny
- eksplozja
- grad
- huragan 24,5 m/s
- lawina
- obsunięcie się ziemi
- ogień
- opady śniegu
- piorun
- podtopienie
- powódź
- tąpnięcie
- upadek statku powietrznego

2. rozszerzenie zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne tzw rozszerzenie standard:
- dewastacja
- dym sadza
- koszty poszukiwania przyczyny szkody
- napór śniegu
- przepięcie
- silny wiatr 17,5 m/s
- stłuczenie
- trzęsienie ziemi
- uderzenie pojazdu
- upadek drzew lub masztów
- zalanie

3. rozszerzenie zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne takie same jak w zakresie standard oraz dodatkowa ochrona, która obejmuje:
- graffiti
- koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych
- pękanie mrozowe
- stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych
- wiatr- brak minimalnej prędkości
- inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

Rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają:
- budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany),
- szklarnie, cieplarnie, wiaty,
- kurniki o powierzchni większej lub równej 200 m² lub z sumą ubezpieczenia wyższą niż 200 000 zł,
- budynki rolnicze, których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,
- budynki mieszkalne z sumą ubezpieczenia niższą niż 200 000 zł w zakresie rozszerzonym Komfort


Co możesz ubezpieczyć dodatkowo?


RUCHOMOŚCI DOMOWE (WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU)
- telewizor, sprzęt sportowy, meble, ubrania i wiele innych przedmiotów.

URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIE BUDYNKOW GOSPODARCZYCH)
- przyrządy ułatwiające pracę w gospodarstwie, np.: systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, wialnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

BUDOWLE
- budowle rolnicze, np.: wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe.

SILOSY
- budowle służące do przechowywania produktów sypkich: zboża, ziarna, paszy.

PRODUKTY ROLNE (ZIEMIOPŁODY), MATERIAŁY I ZAPASY
- plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
- bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk).

MASZYNY ROLNICZE AGROCASCO
- sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru w zakresie Standard lub Komfort.

UŻYTECZNE DODATKI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA W ŻYCIU PRYWATNYM
Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC ROLNIKA chroni Cię tylko od szkód związanych posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady.

RZECZY OSOBISTE POZA GOSPODARSTWEM ROLNYM W RAZIE RABUNKU
Chroń siebie i bliskich także poza swoim gospodarstwem. Zawsze mamy przy sobie przynajmniej kilka ważnych dla nas przedmiotów jak portfel, telefon, klucze czy dokumenty, a nawet samą ulubioną torebkę. W przypadku rabunku ubezpieczenie pozwoli spokojnie zakupić nowe rzeczy.

USŁUGI ASSISTANCE
Gdy potrzebujesz pomocy, zarówno medycznej, jak i z naprawą cieknącej pralki, wystarczy zadzwonić do Warty, która zorganizuje i pokryje koszty pomocy. W ramach usługi assistance dostępne są:
- assissance katastroficzny, czyli wsparcie w razie szkody (np. pożar, powódź). Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci spokojny i wygodny nocleg oraz zabezpieczymy ocalałe mienie;
- assissance domowy, czyli fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach, np. gdy zepsuje się pralka, zbije szyba itp. Warta zorganizuje i pokryje koszty usług, m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych;
- assissance medyczny, czyli pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jest to zorganizowanie i pokrycie kosztów pilnej wizyty lekarskiej w Twoim domu lub wizyty w placówce medycznej

UBEZPIECZENIE NAGROBKA
Ubezpieczenie pomoże przywrócić nagrobek do stanu pierwotnego w przypadku: działania sił przyrody i żywiołów; kradzieży jego elementów, np. rzeźb lub wazonów, o ile są one przymocowane na stałe do nagrobka; dewastacji, gdy ktoś umyślnie go zniszczy. Polisa nie obejmuje natomiast kosztów naturalnego niszczenia nagrobka, wynikającego z upływu czasu, a także np. kradzieży wieńców i kwiatów.

NNW ROLNIKA, OSÓB BLISKICH I PRACOWNIKÓW
To wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku

https://vimeo.com/245698785?ref=fb-share&fbclid=IwAR0JU8iA-hyocxVftQtVAV5gKBZAhKnhquxo9ez2KYUSkT_VKcTfuvTMXOw
AKTUALNOŚCI - 2019-08-17 21:02:23

Nowy produkt NNW!


Już od Lipca drodzy klienci proponujemy  nową ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - Warta Twoje NNW. 
Warta Twoje NNW to nowoczesne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z szerokim zakresem ochrony.

Ubezpieczenie to trzy elastyczne pakiety ochrony: dla Ciebie, dla Ucznia i dla Turysty (RP).
1. Pakiet dla Ciebie  - skierowany do osób aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących na terytorium RP. Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 12 miesięcy.
Najważniejsze cechy nowego ubezpieczenia to:
 • pakiet usług assistance w podstawie, a w nim: transport medyczny, wizyta pielęgniarki, dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego, opieka domowa po hospitalizacji, konsultacja medyczna (infolinia ), wizyta u psychologa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opieka nad psami i kotami
 • włączenie wyczynowego uprawiania sportu do zakresu podstawowego
 • większość sportów uprawianych amatorsko w podstawie – rozszerzenia wymagają tylko sporty wysokiego ryzyka (krótki, zamknięty katalog)
 • dodatkowa opcja – progresja w NNW, czyli zwiększenie świadczenia nawet 3-krotnie
 • krótki katalog prac, za które pobieramy dodatkową składkę – pozostałe w podstawie
NOWOŚĆ! zwrot kosztów dostosowania mieszkania po nieszczęśliwym wypadku.

2. Pakiet dla Ucznia – skierowany jest do przedszkolaków,  uczniów lub studentów (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych), w wieku do 26 lat. Ubezpieczenie Warta Twoje NNW, pakiet dla Ucznia zastępuje standardowe grupowe NNW szkolne i daje ochronę na 12 miesięcy, na terenie całego świata. Teraz to rodzic może zdecydować, jaka ma być suma ubezpieczenia i zakres !
Jeśli uszczerbek na zdrowiu np. przy złamaniu palca podczas zajęć sportowych wyniesie 1%, to wypłata może wynieść nawet 500 PLN (przy SU 50 000 PLN).
Pakiet obejmuje uprawianie sportów wysokiego ryzyka oraz wyczynowe uprawianie sportu. Sumę ubezpieczenia NNW można dopasować w zakresie od 1 000 do 50 000 PLN. Ubezpieczenie zawiera również atrakcyjny pakiet usług assistance (limit 10 000 PLN ), w którym m.in.: transport medyczny, wizyta pielęgniarki, wizyta u psychologa, korepetycje z wybranych przedmiotów.
Jeśli dziecko z powodu nieszczęśliwego wypadku znajdzie się w szpitalu – Warta zwróci pieniądze za utracone zajęcia.
Pakiet może zostać  rozszerzony o OC Studenta (suma ubezpieczenia 20 000 PLN ) Ta opcja dodatkowa zabezpiecza odpowiedzialność cywilną studentów, jeśli wyrządzą szkodę np. w wynajmowanym mieszkaniu, ochrona działa również  podczas praktyk, staży na uczelni i poza nią.

3. Pakiet dla Turysty (RP)  skierowany jest do osób podróżujących po Polsce indywidualnie lub grupowo (na przykład wyjazdów indywidualnych, rodzinnych lub  wycieczek, zielonych szkół, pielgrzymek ), brak w nim ograniczenia wiekowego osób ubezpieczonych.
Najważniejsze informacje o Pakiecie dla Turysty:
 • Może stanowić uzupełnienie ubezpieczenia Warta Travel.
 • Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni.
 • Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu.
 • Oprócz NNW i assistance  można zawrzeć OC w życiu prywatnym, bagażu podróżnego (w tym sprzęt sportowy) oraz kosztów odwołania podróży krajowej.  
 • Zakres pakietu obejmuje też odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych, a przy rozszerzeniu umowy o sporty wysokiego ryzyka, również za szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim i snowboardowym.
 • Pakiet można rozszerzyć również o ubezpieczenie kosztów planowanej podróży krajowej. Suma ubezpieczenia tych kosztów to nawet 5 000 PLN na osobę.
W ramach usług assistance, będących integralną częścią zakresu podstawowego ubezpieczenia, ubezpieczony zyskuje usługę kierowca zastępczy orazorganizację wizyty lekarza w miejscu pobytu.

 


AKTUALNOŚCI - 2019-02-04 09:31:38

Ubezpieczenie Warta Travel -REWOLUCJA W UBEZPIECZENIU TURYSTYCZNYM


Warta Travel to zdecydowanie nowa jakość na rynku
ubezpieczeniowym. Dbamy o klienta i chcemy mieć pewność,
że wybrał wszystko, czego potrzebuje. Dlatego stawiamy na
użyteczne podpowiedzi i przekazywanie czytelnych informacji
dotyczących sytuacji, w jakich może liczyć na naszą pomoc.

JUŻ TERAZ MOŻESZ WYKUPIĆ POLISĘ ONLINE WCHODZĄC NA STRONĘ INTERNETOWĄ www.online.warta.pl otrzymasz 10% zniżki

AKTUALNOŚCI - 2019-01-30 12:54:40

ZA TYDZIEŃ ZUPEŁNIE NOWA TRAVELKA


Już dziś oddajemy do Waszej dyspozycji nasze ubezpieczenie turystyczne Warta Travel. Nasze nowe ubezpieczenie to przede wszystkim:

 • Wyjątkowo prosty produkt, o którym kilka słów poniżej.
 • Możliwość sprzedaży na odległość poprzez https://online.warta.pl.
29 stycznia zrobiliśmy rewolucję na rynku ubezpieczeń turystycznych. Nowa oferta Warty to bezkonkurencyjny zakres, uproszczona sprzedaż, nowy język, krótkie i proste OWU, zupełnie nowi klienci. Idealnym podsumowaniem tych nowości jest hasło „Mniej pracy – Więcej zysku”.
 
 • Zupełnie nowy, jeden produkt

(Zastąpi 3 dotychczasowe produkty turystyczne: Warta Travel Plus, Warta Business Travel i Warta Travel Plus direct)

 • Nową ścieżkę sprzedaży online
 • Nową ścieżkę sprzedaży w AUW

Wszystko zaprojektowane z myślą o Was i Waszych potrzebach ułatwienia sprzedaży ubezpieczeń turystycznych.

Dlaczego to rewolucja?

 1. Wyjątkowo prosty produkt
 2. W podstawowym zakresie:Polisa działa od momentu zakupu (bez karencji)
  • następstwa chorób przewlekłych
  • ratownictwo i transport bez limitu
  • odpowiedzialność za szkody w wyniku aktów terrorystycznych
  • pełny pakiet usług assistance
  • ochrona po spożyciu alkoholu ( KL, ASS, NNW)
  • najszerszy na rynku zakres sportów amatorskich
  • atrakcyjna oferta dla osób pracujących za granicą
 3. Skrócona karencja, gdy klient przebywa za granicą (ochrona od dnia następnego)
 4. Możliwość sprzedaży na odległość, on-line
 5. Kody rabatowe dla agentów, dzięki którym pozyskacie nowych klientów

…i wiele, wiele innych rozwiązań, będących efektem rocznych rozmów z agentami i wsłuchiwania się w Wasze potrzeby.
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]     >  >>