Oferta
AKTUALNOŚCI - 2022-01-27 09:25:27

Warta Travel


Warta Travel


AKTUALNOŚCI - 2021-08-10 00:00:00

WARTA TWOJE NNW Pakiet dla Ucznia


WARTA TWOJE NNW Pakiet dla Ucznia


AKTUALNOŚCI - 2021-08-08 00:00:00

Ubezpieczenie roweru


Twój rower może zostać objęty ochroną w ramach ruchomości domowych, zarówno w zakresie zdarzeń losowych, jak i ryzyk kradzieżowych.
UBEZPIECZENIE ROWERU POZA DOMEM
Ubezpieczenie roweru poza miejscem ubezpieczenia zawierane jest przy jednoczesnym zawarciu umowy ubezpieczenia ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym, lub w trakcie jej trwania.
WARTA odpowiada za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza miejscem ubezpieczenia, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
• usiłowanie lub dokonanie rabunku,
• wypadek rowerowy,
• powódź,
• pożar,
• silny wiatr,
• trzęsienie ziemi,
• wybuch.
ASSISTANCE ROWEROWY
W ramach ubezpieczenia roweru poza domem, WARTA zapewnia następujące usługi assistance:
• transport roweru
• transport medyczny
• wizytę lekarza
• sprzęt
• opiekę pielęgniarską
• osobisty opiekun
• infolinia rowerowa
Paragony lub faktury za zakup roweru – usprawnią proces likwidacji szkody, a przy rowerach wartych ponad 3.000 zł są niezbędne, by uzyskać pełną wartość poniesionych strat.AKTUALNOŚCI - 2021-07-01 14:40:37

Nowe WARTA AUTO-SZYBY i HDI SZYBY już od teraz!


Dobrze ubezpieczone szyby samochodowe to dodatkowe poczucie bezpieczeństwa Twojego klienta, nie tylko w przypadku załamania pogody czy ataku wandali. Dowiedz się, jak zmieniły się warunki naszych polis WARTA AUTO-SZYBY i HDI SZYBY. Od 1 lipca zakres naszej pomocy jest szerszy!
Wprowadziliśmy istotne zmiany w ubezpieczeniu WARTA AUTO-SZYBY i HDI SZYBY. Klient zyska na tych zmianach i będzie mógł poczuć się jeszcze bardziej komfortowo w sytuacjach wymagających wymiany szyby samochodowej w punktach partnerskich Warty.
Co się zmieniło?
Już teraz klient kupujący ubezpieczenie od 1 lipca otrzymuje polisę z wyższą sumą ubezpieczenia 5000 zł.
Zwiększamy sumę ubezpieczenia, ponieważ:
rozszerzamy zakres usług towarzyszących wymianie szyby, za które pokrywamy koszty, o kalibrację urządzeń ADAS
wyższa suma to możliwość pokrycia kosztów wymiany więcej, niż jednej szyby
5000 zł to kwota na pokrycie kosztów wymiany szyb również w samochodach „nietypowych”
Sprawdź, co jeszcze zmieniło się od 1 lipca!
All risks z nową lista wyłączeń – utrzymujemy formułę ubezpieczenia all risks, z nową, krótszą listą wyłączeń odpowiedzialności (in. usunięte zostało wyłączenie zniszczenia szyby na skutek kolizji elementów: wycieraczki, czy klapy bagażnika, a także wyłączenie szkód w pojazdach przeznaczonych do nauki jazdy, czy wynajmowanych zarobkowo);
Nowe ceny – odchodzimy od uśrednionej ceny ryczałtowej, teraz cena zależy od cech klienta i jego samochodu;
Udział własny – utrzymujemy brak udziału własnego: w pierwszej szkodzie – dla szyby czołowej , w każdej szkodzie – dla pozostałych szyb;
Koszty parkingu – pokrywamy dodatkowe koszty parkingu poza sumą ubezpieczenia;
Nowe OWU – krótsze i jaśniejsze.
Przypominamy:
Szkoda zgłoszona z produktu WARTA AUTO-SZYBY i HDI SZYBY nie obciąża historii szkodowej AC.
WARTA AUTO-SZYBY i HDI SZYBY to ubezpieczenia pomocy w podróży (grupa 18). Szkody z tych ubezpieczeń nie są raportowane do UFG.
Przy wymianie stosujemy szyby fabrycznie nowe, posiadające atesty, certyfikaty i homologacje, o tych samych parametrach technicznych co szyba podlegająca wymianie. Nie są to szyby oryginalne z logotypem producenta.<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6]