Oferta
AKTUALNOŚCI - 2020-09-10 22:07:46

Warto mieć ubezpieczenie!


Koszty naprawy samochodu czy uszkodzeń domu bardzo często wielokrotnie przewyższają składkę za ubezpieczenie. W ostatnim czasie wielu naszych klientów przekonało się o tym przy szkodach pogodowych. Dach wgnieciony po gradobiciu, zalane podwozie czy gałąź spadająca na dach – naprawy takich zdarzeń to często tysiące złotych. Zobacz ile zaoszczędzisz.
Wichury, deszcze nawalne, gwałtowne burze i trąby powietrzne, grad wielkości piłek do tenisa – do tej pory traktowaliśmy je jako rzadko spotykane anomalie pogodowe. Jednak już od kilku lat widzimy, że nasz klimat ulega zmianie i coraz częściej zdarzają się zniszczenia spowodowane tymi ekstremalnymi zjawiskami. Warto się przed nimi zabezpieczyć. Jak pokazują doświadczenia naszych klientów do poważnych uszkodzeń samochodów może dojść nawet wtedy, gdy stoją zaparkowane na parkingu a wichura może spowodować poważne szkody nawet w nowych domach.

Polisa kilkukrotnie tańsza niż naprawa
Przykłady szkód pogodowych z AC
§ Przewrócone przez wichurę drzewo, przygniotło jedną z gałęzi rodzinny sedan. Koszt wymiany szyby, lusterka i naprawienie wgnieceń w dachu wyniósł 5 900 zł. Klient za AC zapłacił 938 zł
§ Lokalne podtopienia zalały mały miejski samochód. Uszkodzenia wnętrza, zapłonu i elektryki wyceniono na 6 317 złotych. Klient za AC zapłacił 849 zł.
Przykłady pogodowych szkód mieszkaniowych
§ Intensywne opady deszczu we Włocławku spowodowały wybicie wody z odpływu brodzika oraz z wc w domu klientów. Zalane zostały ściany i panele podłogowe. Za szkody w zalanych pomieszczeniach wypłaciliśmy 9 257 zł. Średnia składka za dom jednorodzinny we Włocławku z SU 350 tys zł w WDK wynosi 295 zł.
§ Przepięcie spowodowane burzą w Jarosławiu uszkodziło dwa telewizory naszych klientów. Wypłaciliśmy klientom na naprawę jednego telewizora: 770 zł a na zakup drugiego 1 299 zł. Dla porównania – przykładowa składka za ruchomości domowe w ubezpieczeniu Warta Dom Komfort w Jarosławiu przy SU 50 tys. zł wynosi 237 zł
To tylko pojedyncze z przykładów szkód pogodowych, jakie zdarzają się w ostatnim czasie prawie każdego dnia. A jak doskonale wiecie AC i ubezpieczenia mieszkaniowe mają znacznie szerszy zakres i przydają się w wielu innych przypadkach.

Klienci doceniają naszą przyjazną i sprawna pomoc
Wg sprawozdania Rzecznika Finansowego jesteśmy liderem likwidacji szkód. Nasze działanie potwierdza też wielu naszych klientów. Zobaczcie sami, co mówią.
Myślę, że miałem szczęście. Czas likwidacji szkody i jakość usługi były na najwyższym poziomie. Jak tak jest zawsze, to firma dochodzi do perfekcji :-)

W moim bardzo pechowym przypadku uszkodzenia samochodu, reakcja na szkodę oraz odszkodowanie była bardzo szybka. Pan wyznaczony do kontaktu był dostępny – polecam firmę WARTA, mam również w tej firmie ubezpieczone mieszkanie.

Po raz pierwszy w ogóle zostałem tak szybko i sprawnie obsłużony, dziękuję.
AKTUALNOŚCI - 2020-07-23 05:57:29

Szkody pogodowe to dziś codzienność. Zabezpiecz się...


Pod kątem zjawisk atmosferycznych, lato 2020 jest wyjątkowe. Powodzie, ulewy, trąby powietrzne i, co gorsze, związane z nimi straty liczone w milionach. Jeżeli drogi kliencie uważasz, że takie szkody nie zdarzają się zbyt często, wystarczy powiem Ci, ile telefonicznych zgłoszeń odbiera nasze call center . Przy złej pogodzie to ponad 3 tys. zgłoszeń dziennie!

Niespodziewane burze, gradobicia, podtopienia, a nawet huragany – tegoroczna aura wakacyjna wyrządziła ogrom szkód w całej Polsce. Patrząc na nasze statystyki szkód komunikacyjnych, związanych z anomaliami pogodowymi, to aż o 40% w porównaniu do ubiegłych lat wzrosła liczba szkód powstałych w wyniku gradobicia ! Na drugim miejscu są zniszczenia, wywołane przez wichury. W przypadku gradobicia sprawa jest jasna – najczęściej są to uszkodzenia mienia spowodowane opadem gradu. Jeśli chodzi o wichury – uszkodzenia pojazdów są najczęściej spowodowane elementami spadającymi na pojazdy (połamane drzewa, gałęzie, dachówki, elementy ogrodzenia).
W przypadku szkód z ubezpieczeń domów i mieszkań, spowodowanych tzw. anomaliami pogodowymi są to najczęściej zalania lub podtopienia domów, garaży, piwnic, szkody przepięciowe, a także zerwane dachy i uszkodzone elewacje.
„Przecież to się tak rzadko zdarza!”
Jesteśmy przekonani, że te słowa słyszałeś wielokrotnie. Tymczasem, szkoda może przydarzyć się nam dosłownie na każdym kroku. Uszkodzenia karoserii gradem wielkości orzecha włoskiego, zalany silnik na podtopionej ulicy albo w zalanym garażu podziemnym, zerwana gałąź uderzająca w samochód – to tylko niektóre ze zdarzeń, jakie rejestrujemy codziennie. Tylko w tym roku odnotowaliśmy ponad 900 szkód związanych z gradobiciem w pojazdach! Z ubezpieczeń mieszkań zgłoszono nam aż 11 tysięcy szkód „pogodowych”.
Telefony usprawniają pomoc
W razie nagłych powodzi, nasz zespół likwidacyjny zawsze staje na wysokości zadania i robi wszystko, aby jak najsprawniej pomóc jak największej liczbie osób. Tak było w tym roku m.in. w przypadku Łapanowa i na Podkarpaciu. Co więcej, podczas sytuacji powodziowej call center dzwoniło do mieszkańców zalanych gmin, upewniając się, czy nie potrzebują pomocy. Takich połączeń wykonaliśmy ponad 3 tys. Widać więc, jak ważne staje w takich przypadkach posiadanie przez nas dobrej bazy telefonicznej do naszych klientów. W tym możesz nam pomóc!
Jak Państwu pomoże nasz ASSISTANCE KATASTROFICZNY?
Warto powiedzieć , że ubezpieczenie mieszkaniowe Warty zawiera m.in. Assistance Katastroficzny. To wyjątkowo przydatna opcja w przypadku poważnych uszkodzeń mieszkania, czy domu. W ramach assistance katastroficznego klient może liczyć na organizację zakwaterowania zastępczego. Jeżeli mieszkanie bądź dom ubezpieczonego znajdzie się w stanie wykluczającym jego zamieszkiwanie np. w wyniku zalania, podtopienia, pożaru, bądź uszkodzenia dachu, zorganizujemy ww. świadczenie nawet do 90 dni na kwotę do 15.000 zł. Średni koszt zakwaterowania to ok. 6350 zł, zatem znacząco przewyższa koszt składki.
W przypadku zerwania dachu wysyłamy na miejsce dekarza, który pomaga w zabezpieczeniu dachu Koszt takiej pomocy dekarskiej może sięgać nawet 5.000 zł.
W przypadku assistance komunikacyjnego uszkodzone pojazdy w związku z zalaniem bądź uszkodzeniem przez siły natury są holowane przez pojazdy pomocy drogowej. Oczywiście, oprócz kosztów tej pomocy klient otrzyma również odszkodowanie z polisy za poniesione straty.
https://wartainfo.warta.pl/…/warta_70652020_onepager_likwid…

 
 AKTUALNOŚCI - 2020-06-02 13:14:04

Karty VIP dla klienta za sprzedaż Warta dla Ciebie i Rodziny!!!!!


SZANOWNI PAŃSTWO,

Ruszamy z nowymi akcjami wspierającymi sprzedaż Warta dla Ciebie i Rodziny i przyznajemy:
Karty VIP dla klienta za sprzedaż Warta dla Ciebie i Rodziny!!!!!
1. Akcja „WDCiR kupujesz, kartę VIP otrzymujesz”

Kartę honorową Klubu VIP 10% otrzyma każdy klient (ubezpieczony), w wieku do 45 roku życia, który:
§ wykupi ubezpieczenie WDCiR po 19 maja z początkiem odpowiedzialności od 1 czerwca i od 1 lipca
§ wybierze wariant ze składką urocznioną powyżej 1200 zł

Karta Klubu VIP uprawnia do zniżek w wysokości 10 % w indywidualnych ubezpieczeniach:
1. Komunikacyjnych (dot. ubezpieczeń samochodów osobowych, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t o ładowności do 800kg i samochodów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t o ładowności do 800kg (grupy taryfowe A, B1))
2. Mieszkaniowych;
3. Travel;
4. NNW
(z wyłączeniem wszystkich ubezpieczeń oferowanych w formie Direct) oferowanych przez TUiR „WARTA” S.A. pod oboma znakami towarowymi WARTA oraz HDI dotyczących indywidualnego majątku posiadacza karty.

 
 AKTUALNOŚCI - 2020-06-02 13:08:59

Od dnia 27.05.2020 r. ruszamy z Akcją Szkolną 2020/2021


Założenia tegorocznej Akcji Szkolnej 2020/2021 są następujące:
Umowy indywidualne i zbiorowe z listą imienną (OBCY: PESEL)
1.Umowy indywidualne i zbiorowe (z listą imienną) na rzecz uczniów i studentów do 26 roku życia (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych) zawierane są na nowych warunkach WARTA TWOJE NNW – pakiet dla Ucznia, obowiązujących od 1 lipca 2019r
2.Ubezpieczającym może być wyłącznie osoba fizyczna (Pesel).
3. Umowy zbiorowe (OBCY: REGON)

1. Umowy zbiorowe na rzecz uczniów/nauczycieli nadal zawierane będą na OWU młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych obowiązujących od 26 czerwca 2018r
2. Produkt NNW „Szkolne” dla umów zbiorowych będzie dostępny w AUW WARTA XXI od dnia 27 maja 2020r.
3. Utrzymujemy, dodany w ubiegłym roku pakiet dodatkowych świadczeń dla umów zawartych w wariancie II ubezpieczenia uczniów w postaci klauzuli, która nadal będzie drukować się na polisach – dla przypomnienia poniżej treść klauzuli:

„Na podstawie §32 OWU młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych do umowy ubezpieczenia strony wprowadzają następujące postanowienia dodatkowe:
Wariant II ubezpieczenia określony w §4 OWU zostaje rozszerzony o następujące świadczenia:
-Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego dziecka w wyniku nowotworu złośliwego w wysokości 1000 zł,
-Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka w wysokości1000 zł,
-Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego dziecka z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1000 zł,
-Jednorazowe świadczenie za pobyt ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby (innej niż przewlekła), trwający minimum 5 dni w wysokości 200 zł. Za chorobę przewlekłą uznaje się chorobę, w której obrazie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną znajduje się stałe lub nawracające występowanie objawów lub odchyleń w badaniach i która była rozpoznana lub leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy ubezpieczenia.
Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.”
AKTUALNOŚCI - 2020-04-28 18:57:47

SZERSZA OCHRONA W MIESZKANIACH...


27 kwietnia 2020 rozszerzamy zakres ochrony Warta Dom i Warta Dom Komfort
W tym trudnym okresie wszyscy większość czasu spędzamy w domu, nasi klienci również!
Z myślą o ich codziennych potrzebach, wprowadzamy nowe klauzule do ubezpieczeń mieszkaniowych

§ COVID-19
Klauzula wprowadza dodatkowe świadczenia w razie zachorowania na Covid-19 za pobyt w szpitalu, nawet 100 zł dziennie.
Klauzula jest oferowana każdemu klientowi do 67 r.ż., który wybierze ubezpieczenie NNW w wariancie Komfort.
Umowy nowe i wznawiane WDK

§ SPOKOJNA GŁOWA
Klauzula wprowadza odpowiedzialność za szkody w mieniu wynikające z tzw. „rażącego niedbalstwa”
Czyli odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pozostawienie włączonych do instalacji elektrycznej urządzeń m.in. żelazka, prostownicy, telefonu, komputera czy pozostawienia na włączonej kuchni naczyń do podgrzewania żywności lub wody.
Umowy nowe i wznawiane WD i WDK (nie dotyczy domków letniskowych i nieruchomości w budowie)

§ ROZSZERZONY PAKIET KORZYŚCI
Klauzula wprowadza dodatkową ochronę w ubezpieczeniu ruchomości domowych, która obejmuje leczenie psa lub kota, rozmrożenie produktów, czy rzeczy studenta. Czyli zakres dostępny w ubezpieczeniach 3.letnich teraz także dla umów rocznych
Umowy nowe i wznawiane WD i WDK - roczne

§ DZIEŁA SZTUKI BEZ WYMOGU WYCENY
Klauzula wprowadza brak wymogu posiadania wyceny dzieł sztuki o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10 000 zł w ubezpieczeniu ruchomości domowych specjalnych.
Umowy nowe i wznawiane WDK

§ POWÓDŹ BEZ KARENCJI
Klauzula wprowadza ochronę w ryzyku powodzi z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia.
Czyli wyłączamy karencję dla nieruchomości objętych cesją na bank położonych w strefie powodziowej SORP: 1,2 i 3
Umowy nowe WD i WDK
AKTUALNOŚCI - 2020-04-28 18:54:04

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY... ZOSTAŃ W DOMU I WYKUP UBEZPIECZENIE...


Warta dla Ciebie i Rodziny to praktyczne ubezpieczenie, które zapewni Ci wsparcie w wielu życiowych sytuacjach – zarówno wsparcie finansowe, jak i w formie usług. To wszystko po to, aby pomóc Ci w szybszym powrocie do formy i robienia tego, co lubisz.

ZADZWOŃ:Rafał Radtka- Agent Warty- tel. 608 089 939
http://www.wartadlaciebieirodziny.pl/

 
 AKTUALNOŚCI - 2020-04-06 07:37:31

#zostańwdomu i Pomagaj – weź udział w wielkiej akcji charytatywnej Warty!


Wiemy, jak chętnie angażujecie się w akcje na rzecz lokalnych społeczności, dlatego wspólnie z Wami chcemy nieść pomoc w tym trudnym czasie wszystkim, którzy tego potrzebują. 1 kwietnia rusza akcja #zostańwdomu i Pomagaj – to od Was zależy, ile i komu przekażemy na pomoc!
1. kwietnia ruszamy z akcją #zostańwdomu i Pomagaj. W akcji stawiamy nie tylko na pomoc w formie ochrony ubezpieczeniowej, ale i na bezpieczeństwo, które możecie zapewnić sobie i swoim klientom dzięki sprzedaży zdalnej. Dlatego od każdej zawartej zdalnie polisy majątkowej i życiowej przekażemy 10 zł na fundusz walki z epidemią koronawirusa.

Co rozumiemy przez sprzedaż zdalną?
Dla produktów: mieszkaniowych, komunikacyjnych (OC i AC), Travel wystawionych w systemie eAgent – to każda polisa wystawiona z formą płatności: e-płatność.

  • Dla produktów: życiowych udostępnionych w ramach sprzedaży zdalnej oraz NNW, MSP – to każda polisa zawarta zdalnie na podstawie obowiązujących wytycznych Warty.
  • Akcją objęte są zarówno polisy nowe, jak i wznowione, przy czym automatycznie przedłużenie polisy życiowej na następny roczny okres nie jest traktowane jako wznowienie polisy.  
  •  Na start akcji dajemy 2 miliony! Na start akcji Warta przekazuje już 2 miliony złotych! Oznacza to, że każda Wasza polisa jeszcze bardziej powiększa tę sumę. Połączmy siły i wspólnie przekażmy, jak najwięcej środków organizacjom w Waszej okolicy. Planujemy przeznaczyć na tę akcję nawet 5 mln zł!
  • Już dziś wskaż, komu mamy pomóc!Zależy nam, aby pieniądze, które przeznaczymy w tej akcji na pomoc, były jak najlepiej ulokowane. Wy wiecie najlepiej, jakie są obecnie najpilniejsze potrzeby w Waszym regionie, dlatego Wasze rekomendacje będą dla nas bezcenne. Czekamy do 8 kwietnia. Zgłoście nam swoje lokalne fundacje, instytucje czy organizacje, które potrzebują pomocy w walce z koronawirusem.

    Spośród Waszych propozycji, wybierzemy po jednej organizacji w każdym województwie i im przekażemy zebrane przez Was środki.

     

                                                                                                                                              AKTUALNOŚCI - 2020-04-06 07:31:44

Warta przeznaczy 10 mln na walkę z koronawirusem


Warta włącza się aktywnie w walkę z epidemią. Przeznaczymy na ten cel 10 milionów złotych. Do naszej akcji chcemy zaprosić też Was, licząc na Wasze zaangażowanie! 1 kwietnia ruszamy z akcją charytatywną #zostańwdomu i Pomagaj.

Pomoc na 100 lecie

W tym roku Warta obchodzi wyjątkowy jubileusz. Niestety, nie jest to jednak dobry czas na świętowanie. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której troska i odpowiedzialność za zdrowie i życie nas wszystkich są priorytetem. Dlatego zarząd Warty zdecydował, że budżet, który pierwotnie miał zostać przeznaczony na obchody jubileuszu, przekażemy na realną pomoc w walce z epidemią. Przeznaczyliśmy na ten cel 10 mln zł. Połowę tych środków przekażemy wybranym szpitalom zakaźnym, które będąc na pierwszej linii frontu walki o zdrowie osób zakażonych, wymagają w tej chwili największego wsparcia. Drugą część przeznaczymy na akcję charytatywną #zostańwdomu i Pomagaj, do której chcemy Was zaprosić.

Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warty:
W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim wszyscy stanęliśmy Warta dołącza do szerokiej koalicji ludzi, firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem. Jesteśmy w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna jest najważniejsza. Dziś ludzie potrzebują działań, które niosą pomoc i nadzieję, które ich wzmocnią. Dla nas, ubezpieczycieli, to stała misja. Takie jest nasze zadanie na co dzień. Dlatego aktywnie włączamy się w pomoc. Chcemy, aby 10 mln zł, które przeznaczyliśmy na wsparcie walki z epidemią trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne – do szpitali zakaźnych i do społeczności lokalnych, w których działacie na co dzień, gdzie są Wasi klienci, rodzina i przyjaciele. Wiemy, jak chętnie angażujecie się w akcje na rzecz lokalnych społeczności, dlatego chcemy nieść pomoc wspólnie z Wami. Zależy nam, abyście mieli możliwość realnego wpływu na to, ile i jak zostaną wykorzystane środki, które przeznaczamy na pomoc. Wierzymy, że chętnie włączycie się w akcję #zostańwdomu i Pomagaj, a będąc blisko swoich społeczności pomożecie nam wybrać i wesprzeć organizacje, które wymagają wsparcia w walce z koronawirusem w Waszym regionie.”
AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 09:37:32

NOWOŚĆ.... POLISY WARTY Z FORMĄ PŁATNOŚCI ePłatność


Szanowni Państwo,
informujemy, że mamy możliwość wystawiania polis majątkowych (nowe i wznowione) drogą elektroniczną z formą płatności ePłatność, tzn, że klient nie musi odwiedzać naszego biura, aby zawrzeć umowę (polisę).
Jednak należy pamiętać, że aby umowa ubezpieczenia została zawarta należy opłacić składkę, korzystając wyłącznie z linku otrzymanego w mailu – opłacenie inną formą płatności (np. zwykłym przelewem) nie wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia.
Przy zawieraniu ePolis należy pamiętać o należytej weryfikacji danych wykorzystywanych do zawierania umowy.Poniżej przypominamy o warunkach, które muszą być spełnione aby można było wystawić polisę z płatnością online:
· klient Ubezpieczający z bazy Warty,
· okres ochrony minimum od jutra, nie później niż 31 dni od daty wystawienia,
· w sekcji „Oświadczenia marketingowe” pozyskanie zgody Klienta na marketing elektroniczny (e-mail, SMS)
UWAGA: Obowiązkowo Klient powinien podać obie dane kontaktowe – adres email i numer telefonu,
AKTUALNOŚCI - 2020-03-13 08:03:03

Ubezpieczenia Warty a koronawirus


W związku z rosnącym ryzykiem zachorowań na koronawirusa w Polsce, podejmowane są działania, aby ograniczyć ryzyko zarażenia. Przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS wprowadzone zostały m.in. zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem  Zasady te obowiązują również operatorów assistance.
 W związku z obecną sytuacją w Polsce, operator assistance, z którym współpracuje WARTA, może odmówić realizacji wizyty lekarskiej na terenie Polski w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
W takiej sytuacji klient otrzyma zalecenie, aby udać się do szpitala z oddziałem zakaźnym lub skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.Powyższe działanie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu dotyczącymi postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia wirusem.Postępowanie dotyczy usługi w ramach ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń na życie.
Pobyt w szpitalu z powodu koronawirusa
W przypadku pobytu w szpitalu z powodu koronawirusa, ubezpieczony otrzyma świadczenie finansowe w wysokości zgodnej z zapisami danej umowy ubezpieczenia (dot. ubezpieczeń na życie), jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki
§  posiadane ubezpieczenie obejmuje umowę dodatkową „pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby”,
§  ubezpieczony przebywał w szpital co najmniej przez okres wskazany w umowie (minimalna liczba dni pobytu, np. nie krócej niż 4 dni),
§  minął wymagany okres karencji wskazany w umowie (np. 90 dni).

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia
Poniżej zamieszczamy link do strony ministerstwa, na której znajdują się informacje o koronawirusie oraz wytyczne co do postępowania w obecnej sytuacji.
https://www.gov.pl/web/koronawirus
NFZ uruchomił także całodobową, Telefoniczną Informację Pacjenta – 800 190 590, pod którą można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

 

 
<<  <    [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]     >  >>